Hoe

Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, is een beschikking van de gemeente nodig. De dagbesteding valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gemeenten hebben afspraken met zorgaanbieders gemaakt om dagbesteding in hun gemeente aan te bieden. Als erkend zorgaanbieder heeft Onvergetelijk Leven een contract met de gemeente Woerden, gemeente Wijdemeren en gemeente de Bilt. Dagbesteding vanuit de Wmo is niet gratis. U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Onder bepaalde voorwaarden kan een gemeente ook een PGB toekennen (persoonsgebonden budget). U heeft dan meer keuzevrijheid (u bent bijvoorbeeld niet afhankelijk van de zorgaanbieders die de gemeente heeft gecontracteerd). U kunt de dagbesteding ook vanuit het PGB betalen.

Het is ook mogelijk zonder indicatie deel te nemen en zelf de kosten te betalen via eigen middelen of het persoonsgebonden budget (PGB).
Belt u gerust met ons zorgkantoor als u meer wilt weten over onze dagbesteding of hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen.

Gedeelde zorg

De wensen en behoeften van de cliënt en de mantelzorger vormen de basis van onze zorg. Verbetering van de Kwaliteit van Leven is ons doel. We streven een ‘vanzelfsprekende samenwerking’ met de mantelzorger na. Dit betekent dat we hem/haar zoveel mogelijk informeren over én betrekken bij de ontwikkelingen. De basis voor een goede verstandhouding ligt in het kennismakings­gesprek. Hiervoor nemen wij uitgebreid de tijd. Onvergetelijk Leven werkt in het begeleidingstraject nauw samen met de (para)medici van haar cliënten.